Dyslextiskt Kebabstuk

I Oskar Bengtssons fotspår del 5 : Pildamsskolan

Lite ljug för här hade han ej hunnit skapa några fotspår men det var här nere i källaren på Pildamsskolan som Oskar växte till sig. Jag jobbade här som någon slags extra, extra personal . Gick in i vissa lektioner och bara satt där och ibland förmedlade jag mina kunskaper. Mellan lektionerna skrev jag på boken sparade på diskett och sen i väg till en lektion. Vid nästa håltimme, letade jag upp en ledig dator in med disketten och ut i Oskars värld. Man kan säga att bokens tillkomst är sponsrad av något arbetsmarknads program och jag hoppas att han Litorin  är nöjd med resultatet.

Själva bokprocesen var inte speciellt organiserad och genomtänkt. Gjorde dom en sak så fick det konsekvenser som man kunde skriva om. Det ena gav det andra och när jag fick känslan att det är jag som bestämmer sanningen när jag skriver så fans det inget hejd på det hela.  Jag tyckte att lösning på hur Oskar skulle skicka ett större parti datorer till herr Strindberg löste sig på ett strålande sätt.

Läs några kapitel innan du tar det stora steget att köpa boken

Författare: