Dyslextiskt Kebabstuk

Kooperativ hyresrätter i Annestad

Kan ett boende i hyresrätt i det nybyggda stadsdelen Annestad i Malmö vara visionärt. Kan överhuvudtaget hyresrätts boende vara visionärt?

Den kooperativa företagsformen blir alltmer populär i riket. När denna företagsform diskuteras så tycks det mest vara reklambyråer och olivbönder i Italien, inte ett boende.
Svea rike har drabbats av ett för detta land oerhört ensidigt förslag att alla, eller så många som möjligt skall äga sinn bostad och att hela gänget skall bli miljardärer på kuppen. Denna ideologiska renlärigheten kommer att få sina följder att allmännyttans lägenheter i stadskärnor säljes ut. Folk binds till sinn bostad och att bryta upp och att söka nya utmaningar försvåras.
Den kooperativa ägarmodellen som BoAktiv landgången håller på att skapa i Annestad är visionär och underlättar flyttning till Malmö.
Gemenskap inom huset och med omgivningen är det visionära. Så enkelt är det att det grundläggande för mänsklig aktivitet numera är visionärt.
Husets gemenskap underlättar för människor som vill flytta till Malmö att också flytta in i en gemenskap i stället för till främlingsskap.

Författare: