Dyslextiskt Kebabstuk

Kooperativ hyresrätt

En stad med för lite hyresrätter är en självamputerande stad. Vad staden avsäger sig är lättheten att flytta dit, att pröva påstaden utan att binda upp sig. Hyra en lägenhet gör man av tvåskäl man har inte pengar till något annat eller vill känna påstaden innan jag slår mig ned. I Malmö stad som i de flesta andra storstäder omvandlas fler och fler hyreshus till bostadsrätter och det av många anledningar. Grundanledningen är att man vill ta del av de värdestegringar som bostadsrätter har och i bästa fall även vill vara delaktig i husets utveckling. Vad gör man om man tillhör köttbergsgeneration och med hustrun sitter på en sexa i en bostadsrätt. Att det är dags att flytta är solklart. Men till vad? Och hur lång tid framåt i tiden skall man tänka sig. Hemmet är ju inte aktuellt men en station innan kanske, förhoppningsvis med ett långt uppehåll. Lättast för stunden är en mindre köpeslägenhet. Har jag en riktig bondtur såflyttar vi till en förening som skriker ut: â€?välkomna vad roligt att se er.â€? I dessa filosofiska och planerande av boendelivet fram till hemmet tillvaron sådyker hustrun påBoaktiv landgången. Snabbt konstaterande: vi uppfyller kvalen,är över 40+, har inga hemmavarande barn, vill flytta till gemenskap. Nu är vi delaktiga i ett pionerarbete som innebär att vi medlemmar i hyreskooperativa föreningen Boaktiv landgången är byggherrar till ett hus med 47 lägenheter och 350 m2 gemensamhetsutrymme. Här råder tvåvärldar din privata i lägenheten påmax 70 m2 och den gemensamma världen. Bägge tvåär grundbultar för att detta skall bli ett bra boende med god ekonomi, bra gemenskap och ett fungerande boendedemokrati. Det känns som vi tar ansvar för vårt boende när vi vågar hoppa pådet Boaktiv Landgången´s boende i den nya stadsdel Annestad i Bunkeflostran, Malmö. Vi lämnar en trevlig välskött bostadsförening, till någon familj som är i ett annat läge i livet och dom lämnar till… Men för att denna dominokedja skall fungera såbehövs kedjan börja och sluta med billiga , bra bostäder. Här kan den kooperativa hyresmodellen bli ett viktigt verktyg för de som är beredda att ta ett annorlunda ansvar. Man kunde ju ha köpt någon liten stuga pålandet, som man rustar upp inför pensionen och sen sitter man där och grämer sig över varför hemtjänsten inte kommer med de infrusna matlådorna. Ungarna får ett helsike med att avyttra stugan som efter femton år kräver renovering. Nej, istället knallar vi ned till mitt matlag och brassar käk var åttonde vecka, de övriga veckorna sätter vi oss vid dukat bord. Den dagen som vi flyttar såupphör vårt ansvar för lägenheten , precis som för andra hyreslägenheter. Visserligen får vi vänta ett tag påupplåtelseavgiften på147 000 kr men det har det varit värt.Fakta avsnitt Kooperativ hyresrätt enligt ägarmodellen

  • Kooperativ hyresrätt är en ny boendeform som infördes under 2002.
  • Ett alternativ till hyresrätt och bostadsrätt.
  • I denna nya boendeform hyr man sin lägenhet, och är samtidigt med i den kooperativa hyresrättsförening som äger huset man bor i.
  • Påsåvis kan man i egenskap av medlem vara med och påverka t ex sin hyra. I och med att det inte finns ett vinstintresse såkan hyran hållas nere.
  • Boendeformen ger ett stort inslag av boendedemokrati och gemenskap och är dessutom helt spekulationsfri.
  • Som medlem betalar man dels en medlemsinsats och dels en upplåtelseinsats. Båda insatserna återbetalas till samma belopp om man lämnar föreningen.

Ett pilotprojekt med stöd av Boverket BoAktiv Landgångens husbyggande har blivit ett pilotprojekt i Boverkets regi. Därmed får föreningen ekonomiskt bidrag till bland annat konsulthjälp. Som stöd i processen finns konsultfirman Utvecklingsbolaget Sverige AB med Lars Malmgren som är specialist påboendefrågor och har särskild kompetens påområdet kooperativ hyresrätt.

Författare: 

Sanningar

Det som är sant är sant och resten!