Dyslextiskt Kebabstuk

Diplomater och diplomater

Diplomater och diplomater Ett fågeltokigt kommunalråd i Jokkmokk ville stärka vänskapen med all världens folk och hans kommun. Så han skrev till alla ambassader och bad dom att skicka några änder eller ankor till fågelparken i Jokkmokk som det goda kommunalrådet hade tvingat på kommun./Nå, en dag så kom det ett paket med ankor från USA:s ambassad och en förfrågan om inte översteprästen i Sverige, Jerome Holland, skulle få komma och överlämna ankorna. Nå, Jerome Holland lämnade sitt fort i STHLm, susade iväg till Arlanda med skyddsstyrkor från snuten, skuttade iväg till Luleå där nya skyddsstyrkor bildade hedersvakt och naturligtvis, smolken i bägaren, »USA folkmördare», »USA ut ur Indokina». Så stack han med bil till Jokkmokk (skyddschefen krävde inte helikopter). Å, han kom denna korstågsriddare på fredens och vänskapens bana, kom med tutande sirener och blinkande lampor. Å, gatan utanför hotellet hann kommungubbarna precis att lappa över de stora hålen. Men nu är det ju så att folk inte är särskilt förtjusta över såna här krigsherrar som mördar för att rädda demokratien made in USA. Så FNL-gruppen i Gällivare uppmanades att dom skulle bidra till festligheterna i Jokkmokk. Nå, först så gjorde FNL-gruppen ett litet inbjudningskort med texten »Ankor till Jokkmokk - Bomber i Vietnam» som hela samhället smyckades med. Sen kom det FNL-are från Luleå, Boden, Piteå och Jokkmokkbor och bildade en speciell skyddskommitte, en kommitte för att skydda Indokinas folk. Parollerna »USA mördare», »Ankor i Jokkmokk - Bomber i Vietnam», »USA ut ur Indokina» skallade och FNL-fanorna smattrade segervisst i vinden. Denna överstepräst kan ju inte som andra höga herrar låta publicera sitt dagsprogram av säkerhetsskäl, ha. Men som vanligt så fick FNL-arna hela programmet med tid och plats så vart han än visade upp sitt smil e så hörde han samma melodi »USA mördare», »Ankor i Jokkmokk - Bomber i Vietnam» .... Nå, tänkte karln, när han kom in i folkhögskolan, här blir det väl lugnt och skönt. Men ack sa Nicke, efter en längre predikan om hur bra minoritetsgrupperna i USA har det, så begärde en elev ordet. Å, han läste upp ett upprop som krävde »USA ut ur Indokina» och till råga på allt så hade rektorn och lärare och en stor majoritet av elever skrivit under uppropet